Home » Giải thưởng: 2001 SMT Vision
Giải thưởng: 2001 SMT Vision
Category : Thiết bị hàn chì
Product : 1800 EXL-S Reflow Oven

Các giải thưởng SMT Vision đã được thành lập để ghi nhận những tiến bộ trong công nghệ và dịch vụ như là chuẩn mực xuất sắc. Heller đã chiến thắng ở hạng mục Soldering Equipment để ghi nhận những tiến bộ công nghệ của chúng tôi cho hệ thống tách Flux thế hệ thứ 5 dòng máy 1800 EXL-S! Hội đồng chuyên gia trong ngành kết luận rằng hệ thống Gen 5 đã đáp ứng việc loại bỏ Flux bằng cách áp dụng sáng tạo công nghệ mới.

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com