Home » Hỗ trợ khách hàng Heller Industries.

Hỗ trợ khách hàng Heller Industries.

Hỗ trợ toàn cầu

Yêu cầu thay thế bảo hành Dịch vụ liên kết video toàn cầu – Đối với người dùng máy hàn đối lưu của Heller Industries ở tất cả các khu vực trên thế giới, truy cập trực tiếp vào hỗ trợ của nhà máy đã có sẵn trong bốn năm. Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (RMATS) của công ty cho phép các kỹ sư của Heller truy cập vào hệ thống điều khiển của máy hàn. RMATS thực hiện giao tiếp giữa PC và PC hoặc liên kết video trực tiếp tùy chọn. Ngoài ra, giao tiếp mặt đối mặt cho phép khách hàng giảm thời gian “máy chết” bằng cách cung cấp chẩn đoán trực tuyến ngay, khắc phục sự cố và phân tích quy trình trực quan. Các văn phòng của Heller trải khắp toàn cầu với các kho phụ tùng và các lớp đào tạo/ hướng dẫn sử dụng máy liên tục..
Tìm đại diện »
Yêu cầu. »

Yêu cầu tài liệu
Document Request
Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com