Home » What Are Reflow Soldering Defects

Reflow Soldering Defects & Causes

Mối liên hệ giữa lỗi và nguyên nhân gây lỗi
Coplanarity
Nhiễm bẩn
Metallurgy
Chất lượng chì
Thể tích chì
Profile nhiệt
Lắp đặt linh kiện chính xác
Thiết kế
Quá trình hàn quá dài
Quá nhiệt khi hàn
Tỉ lệ gia nhiệt quá mức
Gia nhiệt chậm
Ô-xy hoá chì hàn
Mặt nạ (Stencil) bị tắc nghẽn
Thiếu chì
Chì hàn bị O-xy hoá
Quá trình quét chậm
Linh kiện bị lệch
Phủ chì quá nhiều
Linh kiện bị bẩn
Board mạch bẩn
Đế hàn không khớp
Cause
Mạch nối hở
Lỗi
Lỗi dựng đứng linh kiện
Bọt khí
Bấc loại bỏ kem hàn
Khô chì
Fillets chưa hoàn chỉnh
Poor Strength
Solder Shorts
Hạt chì
Intermetallics
Ngoại quan
Linh kiện bị nứt bể
Bắc cầu
Nhiều hạt chì
Bị đổi màu
Leaching
Halo Effect
Mạch nối bị đổi màu
Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com