Home » Giải thưởng: 2012 SMT VISION
Giải thưởng: 2012 SMT VISION
Category : Tiến bộ trong công nghệ hàn chì.
Product : 1936 Mark 5 Reflow Oven

Heller Industries đã được trao giải thưởng 2012 SMT VISION trong hạng mục: Reflow Soldering cho sản phẩm 1936 Mark 5 của mình. Giải thưởng được trao vào ngày 25 tháng 4 năm 2012 tại Nepcon China Exhibition.

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com