Home » Cấu hình máy hàn đối lưu

Cấu hình máy hàn đối lưu

Chúng tôi lên cấu hình máy hàn đối lưu một cách dễ dàng nhất cho bạn mà không phải nghe những điều nhàm chán được chuẩn bị sẵn từ nhân viên bán hàng

Reflow Oven
Chọn kiểu máy: Máy hàn đối lưu SMT
Băng tải
Hướng băng tải
Môi trường
Giá chống đỡ board ở giữa
Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com