Home » 2 băng chuyền/ 2 vùng nhiệt độ Reflow Oven

Máy hàn đối lưu có 2 băng tải, 2 bộ điều khiển nhiệt.

Có 2 vùng nhiệt độc lập: 2 vùng nhiệt + 2 hệ thống quạt gió + 2 hệ thống điện trở nhiệt + 2 hệ thống cặp nhiệt

Tính năng kép

 • 2 vùng nhiệt độc lập
 • 2 băng tải
 • 2 hệ thống băng tải và chống board
 • Tốc độ 2 băng tải
 • Mở rộng 300mm cho đầu ra
 • 2 máy tính và màn hình theo dõi
 • 2 bộ điều khiển
 • 2 hệ thống biến tần điều khiển tốc độ quạt gió

Mẫu 1910 MK5 – 4 băng tải với 2 vùng nhiệt độc lập cho máy hàn đối lưu SMT

 • 2 băng tải/ 2 vùng nhiệt cho phép có 2 bộ profile nhiệt độ khác nhau để sản xuất 2 sản phẩm trên cùng 1 máy hàn đối lưu
 • Cải thiện tính đồng nhất nhiệt độ trên toàn bộ chiều rộng quy trình với các mô đun gia nhiệt ngắn hơn, +/- 2ºC được cải thiện trên từng vùng nhiệt là tùy chọn.
 • Quá trình linh hoạt, độ lặp lại và độ ổn định được cải thiện
 • Cho phép sửa chữa trên 1 vùng nhiệt đang khi vùng kia vẫn đang hoạt động.

Cấu trúc 44 & 52 inch 2 vùng nhiệt và luồng khí

2 băng chuyền/ 2 vùng nhiệt độ Reflow Oven photo

2 băng tải

Kết hợp EHC và CBS

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com