Home » Lò bảo dưỡng HELLER HCO-A10N

HCO N2-02

Lò sấy Heller

Horizontal Magazine Oven pic

Lò sấy Heller HCO N2-02 cung cấp quy trình sấy khô trực tiếp trong line cho các ứng dụng bảng mạch lớn với sản lượng cao có sức chứa 2 magazines.

  • Kích cỡ lò sấy (mm): 4550 W x 3110 D x 2340 H
  • Sức chứa 2 magazines (bảng mạch 510 x 515mm)
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 200⁰ C
  • Môi trường khí Ni-tơ với nồng độ Ô-xy tới 100 ppm
  • Băng tải bên trong
  • SECS/GEM
  • Nhiệt độ ổn định trong khoảng ±3C

HCO N2-02 Lò sấy môi trường khí trơ với khả năng chứa 2 magazines.

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com