Home » Lò sấy Heller HCO N2-04 – Heller

HCO N2-04 -Lò sấy Heller

Lò sấy Heller HCO N2-04 - Heller photo

Lò sấy Heller HCO N2-04 cung cấp quy trình sấy khô trực tiếp cho các ứng dụng bảng mạch lớn với sản lượng cao có sức chứa 4 magazines.

  • Kích cỡ lò sấy bao gồm loaders (mm): 4670 W x 2470 D x 2210 H
  • Sức chứa 4 magazines (bảng mạch 510 x 515mm)
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 200⁰ C
  • Môi trường khí Ni-tơ với nồng độ Ô-xy tới 100 ppm
  • Cấp phòng sạch 1000
  • Băng tải bên trong
  • SECS/GEM
  • Nhiệt độ ổn định trong khoảng ±3C

HCO N2-04 Lò sấy môi trường khí trơ với khả năng chứa 4 magazines.

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

Contact Us

1-973-377-6800
help@hellerindustries.com